👑

13. SmartHRでの権限移譲とNStockで採用したい人と - ゲスト:宮田 昇始(@miyata_shoji)